privacy verklaring

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-03-2024

 

 

 

Praktijk Angela Smit, gevestigd aan Noordes 20 9531 HR Borger, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

 

Contactgegevens:

 

https://www.angelasmit.nl

 

Noordes 20

 

9531 HR Borger

 

+31599236008

 

 

 

Angela Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Angela Smit Zij is te bereiken via contact@angelasmit.nl

 

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk Angela Smit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • internetbrowser en apparaat type
 • bankrekeningnummer (wordt bij ons bekend nadat u bij ons een dienst heeft afgenomen of een bestelling heeft geplaatst
 • aantekeningen van persoonlijke gegevens die u mij heeft vertrekt tijdens mijn dienstverlening mits die essentieel zijn voor een vlotte voortgang van de dienstverlening aan u.

 

 

 

 

Jonger dan 16 jaar

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

 

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

 

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@angelasmit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Praktijk Angela Smit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • het maken van een afspraak voor coaching of workshop
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor een goede voortgang van de dienstverlening bijvoorbeeld voor uw coaching
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • gegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

 

 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Praktijk Angela Smit op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 

 

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

 

 

 

Aantekeningen die gemaakt zijn m.b.t. coaching zullen worden vernietigd indien u niet langer van onze diensten gebruik maakt. De gegevens worden in een beveiligde ruimte bewaard waar alleen Angela Smit toegang tot heeft en nooit langer bewaard dan 6 maanden. U hebt te allen tijde recht op inzage op deze aantekeningen.

 

 

 

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij maken nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Angela Smit) tussen zit.

 

 

 

 

Cookies

 

Praktijk Angela Smit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

 

Google Analytics

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om onze statistieken bij te houden over de website. Hierbij verzamelen we algemene informatie over het functioneren van onze webshop. We hebben onze instellingen dusdanig aangepast zodat we voldoen aan de Cookiewet en Privacywet. Zo worden bijv. IP adressen anoniem gemaakt en worden er geen gegevens gedeeld met Google.

 

 

 

Hierdoor mogen wij Google Analytics gebruiken zonder vervelende cookiemeldingen of popups!

 

 

 

Derden

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hierbij gaat het om:

 

 

 

Jimdo

 

Onze website wordt gehost via Jimdo. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving voor het bezoeken van onze website en voor een een beveiligde backup van onze site. Zij hebben geen toegang tot de persoonsgegevens binnen onze website.

 

 

 

123-webshost

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van 123-webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 123-webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw ervaring met ons kunnen koppelen. WebwinkelKeur gebruikt naam en email gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 

 

Mailchimp

 

Voor het downloaden van ons e-book maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp. Bij het downloaden bent u verplicht uw naam en emailadres op te geven, zodat u vervolgens het e-book gratis kunt downloaden. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Mailchimp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 

 

E-boekhouden

 

Wij werken samen met dit bedrijf voor een correcte afhandeling van alle betalingen in de boekhouding. Op deze wijze voldoen wij tevens aan de verplichtingen van de Belastingwet. Uw gegevens worden door E-boekhouden beveiligd opgeslagen.

 

 

 Brevo

 

Onze website maakt gebruik van Brevo voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.  Brevo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zult u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Brevo beveiligd opgeslagen.

 

 

 

Betalingsplatforms

 

Voor het afhandelen van de betalingen van onze diensten maken wij gebruik van een aantal platforms.

 

Buckaroo (voor iDEAL en Bancontact betalingen) en de Rabobank (voor de overschrijvingen per bank). Ook maken wij gebruik van pinbetalingen via Sumup om betalingen voor u vlot en makkelijk mogelijk te maken.

 

Bij deze betalingen worden uw uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer opgeslagen. Alle Payment providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

 

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Angela Smit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@angelasmit.nl.

 

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

 

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,

 

neem dan contact op via praktijkangelasmit@gmail.com

 

 

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

 

 

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde SSL internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

 

 • De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

 

 

 • Het aantal mensen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de personen die zorgdragen voor de afhandeling van de diensten en administratie.

 

 

 

 • Iedereen binnen Praktijk Angela Smit is op de hoogte van de AVG en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

 

 

Vragen en feedback

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

 

 

Praktijk Angela Smit

 

Noordes 20

 

9531 HR Borger

 

0599-236008

 

praktijkangelasmit@gmail.com